Custom Search

Thùy Chi & 4U Band

Posted under Thùy Chi by admin on Friday 13 February 2009 at 18:07

Xe đạp
Giấc mơ mang tên mình
Giấc mơ bình yên
Khoảng trời của bé
Mưa
Mưa trên phố bay xa
Như bình minh bắt đầu
Niệm khúc cuối
Phía cuối con đường
Quê tôi
Thành thị
Ước mơ

Download Megaupload

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.