Custom Search

Quang Dũng – Và

Posted under Quang Dũng by admin on Friday 13 February 2009 at 18:10

01. Một mình – Lam Phương
02. Một mai em đi – Trường Sa
03. Tiếng đàn tôi – Phạm Duy
04. Một lần nào cho tôi gặp lại em – Vũ Thành An
05. Dấu chân địa đàng – Trịnh Công Sơn
06. Một lần cuối – Hoàng Thi Thơ
07. Trên tháng ngày đã qua – Từ Công Phụng
08. Đêm cuối cùng – Phạm Đình Chương
09. Từ giọng hát em – Ngô Thụy Miên
10. Dù tình yêu đã mất – Đỗ Cung La
11. Dạ khúc cho tình nhân – Lê Uyên Phương

Download

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.