Custom Search

Cẩm Ly vol 11: Đợi Chờ Những Mùa Đông

Posted under Cẩm Ly by admin on Friday 13 February 2009 at 18:56

01. Đợi chờ những mùa đông (Hoài An)
02. Còn mãi gọi tên (Thái Hùng)
03. Có một người yêu em (Nguyễn Văn Chung)
04. Để không còn xa nhau (Hoài An)
05. Tham phú phụ bần (Hồ Phương Trang)
06. Giấc mộng phù du (Lư Thảo Nguyên)
07. Tình em sa mạc (Hoài An)
08. Tình mộng (Nguyễn Ngọc Thạch)
09. Nỗi buồn Mẹ tôi (Minh Vy)
10. Em sẽ quên (Minh Vy) (Remix)
11 .Tình yêu ngày ấy (Minh Vy) (Remix)

Download

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.