Custom Search

Đàm Vĩnh Hưng – Hạnh Phúc Cuối

Posted under Đàm Vĩnh Hưng by admin on Friday 13 February 2009 at 17:50

(more…)

Đàm Vĩnh Hưng – Nỗi Nhớ Tình Tôi

Posted under Đàm Vĩnh Hưng by admin on Friday 13 February 2009 at 17:49

1. Dam Vinh Hung – Hong Ngoc – LK Duong Xa Uoc Mua
2. Dam Vinh Hung – Nang Chieu Xuan
3. Dam Vinh Hung – Noi Nho Tinh Toi
4. Dam Vinh Hung – Phi Nhung – LK Hoa Hoc Tro
5. Dam Vinh Hung – Ben Troi Hiu Quanh
6. Dam Vinh Hung – Ve Di Thoi Hoi Em
7. Dam Vinh Hung – Nguoi Di Ngoai Pho
8. Dam Vinh Hung – Tien Dua
9. Dam Vinh Hung – Thu Hat Cho Nguoi
10. Dam Vinh Hung – Bac Tinh
11. Dam Vinh Hung – Hong Ngoc – ThuTrang – LK Ve Day Nghe Em
Download

Part 1 / Part 2

Đàm Vĩnh Hưng vol.10 – Lạc mất em

Posted under Đàm Vĩnh Hưng by admin on Friday 13 February 2009 at 17:45

1. Dam Vinh Hung – Gioi Thieu – Ngay khong binh yen (2:04)
2. Dam Vinh Hung – Ngay khong binh yen (4:58)
3. Dam Vinh Hung – Gioi thieu – Lac Mat Em (1:10)
4. Dam Vinh Hung – Lac Mat Em (5:20)
5. Dam Vinh Hung – Vay la minh xa nhau (5:16)
6. Dam Vinh Hung – Gioi thieu – Noi nho (1:00)
7. Dam Vinh Hung – Noi Nho (5:27)
8. Dam Vinh Hung – Gioi thieu – Nua Vang Trang (1:11)
9. Dam Vinh Hung – Nua Vang Trang (5:22)
10. Dam Vinh Hung – Dau biet rang em da xa (4:48)
11. Dam Vinh Hung – Gioi thieu – Ngay khong ten (1:33)
12. Dam Vinh Hung – Ngay khong ten (4:14)
13. Dam Vinh Hung – Nuoc Mat dem (4:40)
14. Dam Vinh Hung – Gioi thieu – Thu Tha (1:34)
15. Dam Vinh Hung – Thu Tha (4:47)
16. Dam Vinh Hung – Gioi han nao cho chung ta (4:37)

Download