Custom Search

Cẩm Ly vol 11: Đợi Chờ Những Mùa Đông

Posted under Cẩm Ly by admin on Friday 13 February 2009 at 18:56

(more…)

Khi Đã Yêu – Cẩm Ly

Posted under Cẩm Ly by admin on Friday 13 February 2009 at 18:54

(more…)

Cẩm Ly vol.10 – Đêm có mưa rơi

Posted under Cẩm Ly by admin on Friday 13 February 2009 at 18:53

Download

Cẩm Ly & Quốc Đại – Ngọn Trúc Đào

Posted under Cẩm Ly by admin on Friday 13 February 2009 at 18:53

Download

Cẩm Ly – Áng Mây Buồn

Posted under Cẩm Ly by admin on Friday 13 February 2009 at 18:52

Cẩm Ly – Áng Mây Buồn
Release year: 2006

Tracklist:

1. áng mây buồn
2. Làm sao anh biết
3. Mưa rơi cuối tuần
4. Ước mơ của tôi
5. Cây bã đậu
6. Có bao giờ
7. Đón dâu
8. Phút biệt ly
9. Mưa bụi
10. Ước mơ của tôi

Megaupload

Mediafire