Custom Search

Phương Thanh – Mưa Show 2008

Posted under Phương Thanh by admin on Friday 13 February 2009 at 18:11

Tracklist:
01 Mưa (Dũng Đà Lạt)
02 Mình đã xa nhau (Phương Uyên)
03 Trái tim sắt (Quang Thắng)
04 Gọi bình yên quay về (Yên Lam)
05 Định mệnh là thế (Phương Uyên)
06 Trả lại anh tình đầu (Lê Quang)
07 Sẽ không trở lại (Đức Trí)
08 Tình tuyệt vọng (Thái Thịnh)
09 Ly cafe ban mê (Nguyễn Cường ) (khách mời: Siu Black)
10 Đất Mẹ (Quang Thắng) (khách mời: Siu Black)
11 Vì sao (Vĩnh Tâm)
12 Vay trả nợ tình (Trương Lê Sơn)
13 Sang mùa (Nguyễn Quang Dũng)
14 Trống vắng (Quốc Hùng)
15 Sầu tím thiệp hồng (Hoài Linh – Minh Kỳ)
16 Cây cầu dừa (Hàn Châu) (Rock version)

Video

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.