Custom Search

Mỹ Tâm Vol.7 – To The Beat

Posted under Mỹ Tâm by admin on Friday 13 February 2009 at 18:17

Mỹ Tâm – To The Beat Vol.7
Label: MT Entertainment
Release Date: 01/09/2008
Genre: Dance (more…)

Mỹ Tâm Discography (partial)

Posted under Mỹ Tâm by admin on Friday 13 February 2009 at 18:14

Love Forever – Mãi Yêu (Volume 1)

 1. “Mãi Yêu” (Eternal Love)
 2. “Yêu Dại Khờ” (Foolish Love)
 3. “Hai mươi (20)”
 4. “Tình mơ” (Dream love)
 5. “Nhé anh” (My sweetheart)
 6. “Em của tôi” (My girlfriend)
 7. “Sóng” (Wave)
 8. “Bài ca đêm” (Nocturne)
 9. “Hãy nói với em” (Talk to me)
 10. “Khúc nhạc tình yêu” (The melody of love)
 11. “On the breath of an angle”
 12. “Tóc nâu môi trầm”
 13. “Tình như ngọn nến” (Love like a candle)

Not Only Me – Đâu Chỉ Riêng Em (Volume 2)

(more…)